KRKONOŠE SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO STŘEDNÍ MORAVA JIŽNÍ MORAVA VYSOČINA VÝCHODNÍ ČECHY ČESKÝ RÁJ ČESKÝ SEVER SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ PLZEŇSKO ŠUMAVA JIŽNÍ ČECHY PRAHA OKOLÍ PRAHY PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
ZÁPADOČESKÝ LÁZEŇSKÝ TROJÚHELNÍK
  Dopravní přístupnost
Informační centra
Města a obce
Osobnosti a rodáci
Destinační management
 
Příroda a její ochrana
  CHKO SLAVKOVSKÝ LES
NP České Švícarsko
Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
 
Kultura, zábava, sport
  Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Katalog KUDY Z NUDY
Aktivní dovolená
 
Památky a zajímavosti
  Památkové rezervace
Památkové zóny
Hrady a zámky
Památky a architektura
Církevní památky
 
Turistika a volný čas
  Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
 
Lázeňství
  Lázeňská zařízení
Lázeňské domy a sanatoria
Lázeňská procedura
Přírodní léčivé zdroje
 
Kongresová turistika
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
 
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Další stravování
Gastronomické speciality
 
Království perníku

Informace o aktivitách DESTINAČNÍ SPOLEČNOSTI SOKOLOVSKO, o.p.s.

TISKOVÁ ZPRÁVA Destinační společnosti Sokolovsko o.p.s.
SPOLEČNOST PRO INFORMACE A ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU
Informace o aktivitách společnosti

obecně prospěšná společnost, navazující svou činností na rychlé změny v oblasti poskytování služeb v cestovním ruchu zavedením destinačního managementu v regionu Sokolovsko - nové systémově řízené struktury, jejichž činnost v zahraničí (Rakousko, Švýcarsko aj.) je již běžnou záležitostí, schopné se uplatnit na stále více se globalizujícím mezinárodním trhu. Její činnost je v souladu s programy cestovního ruchu Karlovarského kraje, rozvoje jednotlivých měst, obcí i dalších subjektů. Cílem je zejména koordinace úzké spolupráce mezi jednotlivými soukromými i veřejnoprávními subjekty cestovního ruchu v regionu za účelem zkvalitnění a rozšíření nabízených služeb, podpora pozitivní prezentace regionu v České republice i zahraničí, rozvoj pracovních příležitostí, zejména v malém a středním podnikání, ochrana životního prostředí, vzdělávání a další aktivity.
Prezentace regionu Sokolovska navazuje na dlouhou historii, která má své nezastupitelné místo v dějinách našeho státu již od počátků slovanského osídlení, přes významnou roli Loketska po roce 1185 i Sokolova (Falkenau - Sokolí luh) od prvních zmínek v roce 1279, přes vládu Šliků v 15.století a Nosticů, až do začátků dolování hnědého uhlí v 18.století. Právě těžba hnědého uhlí změnila významně tvář a krajinu tohoto regionu v následujících letech, a to spíše k horšímu. Přesto se však zachovala řada památek i přírodních krás, které stojí za zhlédnutí a na jejichž existenci se dá založit rozsáhlá obnova tohoto regionu po útlumu těžby uhlí. Jmenujme namátkou jen Sokolov se svým zámkem a Starým náměstím, hrad Loket, barokní komplex v Chlumu Sv.Maří, Krásno a památky dolování nebo chráněnou oblast Slavkovský les, Krušné hory, rašeliniště Kladská, Svatošské skály a mnoho jiných......
Na to vše navazují současné aktivity zejména Sokolovské uhelné a.s., města Sokolova a dalších subjektů regionu, včetně nově vzniklé Destinační společnosti Sokolovsko, a snaha o uvedení těžební oblasti zpět do života a co nejblíže k původnímu stavu.
Jedním z kroků je i právě probíhající rekultivace krajiny a vytváření nové rekreační oblasti se zábavním parkem přímo v Sokolově a okolí. K již od loňska provozované nově vytvořené vodní nádrži na místě někdejšího lomu Michal přibudou v příštích letech obrovské vodní plochy a rekreační jezera - z toho první dvě určené ke koupání a rybaření již v tomto roce. Sama nádrž Michal se ještě letos rozšíří o rekreační zónu s parkovištěm, bufetem, skluzavku 110 m dlouhou, tobogán 180 m, šatny, kabinky a další zázemí. Do budoucna se uvažuje o dalších atrakcích jako tobogán na pneumatiky, divoký kanálový tobogán, rekreačních bazénech a brouzdališti apod. V plánu jsou hřiště na malou kopanou, florbal, basketbal, plážový volejbal, loděnice s půjčovnou šlapadel. Odpočinek na pláži má zpříjemnit nový trávník se zavlažováním, vymezit se má plocha pro turisty s karavany.
Dále se pracuje na výstavbě golfového areálu u Dolního Rychnova, kde hřiště s 18 greeny, které by mělo splňovat nejpřísnější evropské požadavky, má být provozováno od roku 2005. Mistrovské hřiště s parem 72, dlouhé přes 6 300 metrů je budováno německou firmou STÄDLER GOLF COURSES. Zázemí hřiště by mělo obsahovat i klubový dům s restaurací pro 100 lidí, terasy, golf shop atp.
Dalšími kroky obnovy krajiny je i rekultivace bývalé výsypky vyuhleného lomu Silvestr. Lákat mají v budoucnosti návštěvníky k rekreaci a odpočinku kromě jezer i desítky nově připravovaných naučných a odpočinkových atrakcí (například šedesátihektarová obora se zvěří, zoopark, arboretum s desítkami i exotických dřevin, cyklostezky - objeví se rovněž lavičky, altánky, vybavená dětská hřiště, sportovní palouky a třeba i bludiště z keřů, geologická naučná stezka a mnoho jiných zajímavých prvků), nová sportovní hala aj.
Město Sokolov se má stát podle projektu architektů v blízké budoucnosti městem parků, zeleně a alejí s novými vycházkovými cestami - celé město by obkroužila asi 16 km dlouhá trasa s osmi výletními nebo vyhlídkovými zastávkami, spojených hvězdicovitě vedenými trasami, protínajícími celé město napříč a kde by každá trasa měla svoje vlastní téma a scénář. Jednou z plánovaných akcí je například revitalizace bývalého lomu "Gsteinigt" přímo v centru Sokolova se sportovně-relaxačním využitím, lesoparkem s altány a lavicemi.
Nakonec - navštivte nás a přesvědčte se o všem sami ......
Jistě se máte na co těšit.
Kromě aktivit, které se dají zařadit do oblasti využití pro turistický ruch je připravováno také zájmové území budoucí průmyslové zóny v prostoru okraje výsypky Silvestr v katastrálním území Tisová, území pro tzv. "podnikatelský inkubátor" apod.
Úkolem Destinační společnosti Sokolovsko
je kromě vytváření nového obrazu regionu Sokolovsko i aktivní účast na veletrzích a výstavách, prezentačních akcích, workshopech a konferencích. Z poslední doby lze uvést
 • konferenci "Destinační management a zvýšení prodejnosti regionu" 15.-16.4. 2004 v Ostravě
 • 13.-14.5.2004 Mezinárodní konferenci cestovního ruchu pořádanou Karlovarským krajem v Mariánských Lázních
 • 25.-26.5. 2004 účast v Písku na akci TOURPROPAG 2004
 • 5.-6.10.2004 podzimní členské fórum A.T.I.C. ČR
Pozvání přišlo například na "Letní lázeňský půlden" 8.6.2004 od Kolegia karlovarských lázeňských lékařů, na Ekonomický seminář JKKD v Sokolově 22.6.2004, Mezinárodní kolokvium "Výuka problematiky cestovního ruchu na vysokých,vyšších a odborných středních školách" 13.10. 2004 v Ostravě aj.
DS se významně se podílí svou vlastní pořadatelskou činností na dění v regionu - například kongresem Ortopedické dny v Sokolově 1.-3.4. 2004 za účasti více než 200 lékařů a zástupců vystavujících firem nebo spolupořádáním Školy modelek v listopadu 2004 a srpnu 2005 s agenturou Ve-model paní Věry Vondráškové -Váňové, finalistky Miss ČR 95, I.vícemiss Queen of clubs . Tento ročník Školy modelek bude pod patronací Miss ČR 1998 a Queen of the World 98 Kateřiny Stočesové. Výuku povedou profesionálové z oboru (např. Miss Slovensko 1999 Andrea Verešová, Miss ČR a Europe 1995 Monika Žídková, Miss ČR Michaela Salačová, Jitka Kocurová, moderátorka Lucie Koňaříková, vizážistka Andrea Podmanická, fotograf Zbyněk Machalický ... a další osobnosti ze světa modelingu).
Významnými akcemi byly a budou například celostátní setkání A.T.I.C 5-6.10.2004 v Sokolově, připravovaná konference "Destinační management" rovněž v Sokolově i jiné plánované akce, jejichž výsledným efektem má být kromě propagace regionu Sokolovska i podpora drobného a středního podnikání zvyšováním počtu návštěvníků a tím i příjmů regionu z turistického ruchu.
Také sportovní aktivity jsou v činnosti DS jedním ze základních pilířů - ať se jedná o připravované soustředění hokejistů CSKA Moskva, švýcarského HC Kloten nebo prvoligového HC Straubing ze SRN, či již uskutečněného campu mládežnického týmu Karlovarského krajského fotbalového svazu, pobytu reprezentačního mužstva ČR v basketbale a dalších týmů různých sportovních odvětví.
Členství v Destinační společnosti Sokolovsko a spolupráce se subjekty
Destinační společnost Sokolovsko, o.p.s se stává za svou krátkou existenci pojmem v regionálním destinačním managementu. Navázala dobrou spolupráci s městem Sokolov a dalšími městy a obcemi v regionu Sokolovsko, Krajským úřadem Karlovarského kraje, Českou centrálou cestovního ruchu, jednotlivými soukromými podnikatelskými subjekty (jen namátkou můžeme jmenovat G.Benedikt Karlovy Vary,významný mezinárodní výrobce hotelového porcelánu, M.Plan,s.r.o. - nakladatelství a agentura pro rozvoj cestovního ruchu, M..Lázně, Hotel Krušnohor, Ostrov nad Ohří, Dům kultury,Ostrov n.Ohří, p.řed.Ing.Poledníček, Institut pro plánování turistiky a dopravy Praha, Regionální rozvojová agentura Střední Čechy, Kolegia karlovarských lázeňských lékařů, VŠE v Praze - Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D. (katedra marketingu), Reiseagentur BENE_VIA, Cheb, časopis SPA LIFE , Hotel SALVE, K.Vary, PRAGO/GASTRO - design&technologie (p.Kolář), Město Chodov, Hrad Loket, hotel Sv.Forian v Lokti, Město Bečov, Olga Haláková - sochařka - Bečov, Penzion U mlýna v Jedlové u Chebu a další).
 • V červnu byla zahájena příprava spolupráce s Regionální hospodářskou komorou POOHŘÍ, kde byly definovány okruhy zájmů a nastíněny podmínky rámcové dohody vstupu do DS Sokolovsko, s Radou sociální a hospodářské pomoci aj.
 • Dalšími zájemci o spolupráci jsou v současné době například Pension U Bláhů z Prahy-Šestajovic s dalšími penziony v okolí, prestižní klinika LEXUM (Klinika refrakční mikrochirurgie) z Prahy-Krče a další subjekty.
 • Byla uskutečněna schůzka s gen. ředitelem SUAS Ing. Štěpánkem , která proběhla dne 18.5.2004 v PARKHOTELU Sokolov. Hlavním tématem byla spolupráce SUAS a.s. a DS o.p.s.. Na schůzce došlo k vyjasnění cílů, náplně práce a zaměření DS a možné společné okruhy zájmu. Ing. Štěpánek konstatoval, že SUAS bude aktivně se podílet na rozvoji činnosti DS, protože činnost kterou vyvíjí a bude vyvíjet DS je potřebná a nutná pro daný region a že očekává, že město bude nadále významným způsobem podporovat tyto aktivity. Byly dohodnuty již konkrétní kroky a kontaktní osoby k propagaci nových aktivit a možností v rámci nového programu obnovy krajiny a rekultivace SUAS. Z jednání dále vyplynulo mj. již aktivní zapojení SUAS do programu DS podporou celostátní konference ATIC.
 • Pokračuje spolupráce s Českou centrálou turistického ruchu - CzechTourism v oblasti tvorby nových produktů a reklamy pro region Sokolovsko a Karlovarský kraj - přednáška "Hledáme novou tvář Sokolovska" byla zařazena na CD "Rukověť odborníka v cestovním ruchu", vydanou ČCCR.
 • Dne 13.9.2004 byla prezentace přednesena na zasedání Hospodářské a sociální rady Sokolovska.
 • Destinační společnost Sokolovsko,o.p.s. byla pověřena Českou centrálou turistického ruchu - CzechTourism vytvořit ve smyslu "Strategie propagace České republiky 2004-2010" nabídku ve formě Národního turistického poduktu pro město Karlovy Vary s fakultativními výlety do Mariánských Lázní, Bečova a Lokte, kde bylo možno určitý prostor využít i pro synergickou propagaci dalších míst turistického regionu Západočeských lázní, jmenovitě Sokolovska (Krásno, Kladská ..... ).
 • Tento turistický produkt pod názvem "Karlovy Vary a perly lázeňského trojúhelníku" byl v měsíci srpnu 2004 předán centrále CzechTourismu v Praze a na tomto základě je připravován ve spolupráci s centrálou CzechTourismu na začátek měsíce listopadu tzv. "fam trip" pro cca 20 zástupců touroperátorů z různých světových destinací, kterým bude tento produkt na místě předveden.
 • Kromě jiného byly na schůzce dne 7.9.2004 projednány další možnosti spolupráce centrály CzechTourism a Destinační společnosti Sokolovsko v oblasti rozvoje cestovního ruchu v regionu a rozšíření působnosti destinačního mangementu na celý oficiální turistický region Západočeské lázně. Tato spolupráce bude v této fázi koncentrována zejména na tvorbu nových turistických produktů a nabídek a jejich propagaci ve všech světových destinacích, prezentaci regionu, tvorbu internetové nabídky a informační báze.
 • Další možnosti spolupráce byly diskutovány v oblasti monitorování cestovního ruchu v regionu apod.
Na významu nabývají aktivity destinační společnosti ve světle podpory středního a drobného podnikání a vzniku pracovních příležitostí ve službách v cestovním ruchu. Čím více turistů do regionu přijede, tím více peněz a pracovních míst se zde bude generovat. Již s ohledem na horizont let 2020 až 2035 a uvažovaný útlum těžby hnědého uhlí se tato otázka jeví pro region jako prioritní a životně důležitá.
Přes všechny uvedené úspěchy DS je vzhledem k prozatím ne zcela zajištěnému financování společnosti velice těžké udržet nastavenou koncepci rozvoje DS a je nutno zvážit další aktivity vedoucí ke stabilizaci a efektivity DS s ohledem na:
- plánování ve středně a dlouhodobé časovém horizontu
- převážné financování v roce 2004 pouze jedním soukromým subjektem
Kromě příspěvků zakladatele a kooperujících členů (první členové již finančně přispěli) je uvažováno s dalším financováním pomocí členských příspěvků od fyzických i právnických osob (soukromý i veřejnoprávní sektor) a účastí na širokém spektru dotačních titulů, grantů, fondů a i vlastní komerční činností, ze soukromých zdrojů,nadací apod.
Meziregionální spolupráce :
 • I pro možnost využití dotačních titulů, kromě jiného, byla navázána spolupráce na projektu "Partnerství" či "Chebská stezka" zahrnující subjekty od Chebu přes Žluticko a Valečsko, Kokořínsko a střední Čechy až do Prahy , kde se jedná o možnosti vzniku nadregionálních produktů a jejich financování z dotačních titulů ČR a EU. V průběhu roku bude podán projekt na "Destinační management" s možností čerpání i osobních nákladů na provoz DM a dle možností bude počet těchto dotačních titulů a grantů dále rozšiřován.
 • Účast na otevření hotelu "Dvořák" v Táboře 5.srpna 2004 - kontakt s regionální samosprávou a dohoda o vzájemné spolupráci při tvorbě interregionálních programů - Tábor, Český Krumlov
 • Účast na semináři " Národní turistické produkty a Strategie propagace České republiky na roky 2004 - 2010", pořádaném 1.10.2004 v centrále CzechTourismu v Praze.
Připravované akce :
 • Účast na workshopu "Turismus a Interreg III A , Česká republika - Svobodný stát Sasko", pořádaném ve dnech 11.-12.10.2004, zaměřeném na přeshraniční spolupráci.
 • Účast na symposiu "PERSPEKTIVA 2004", pořádaném 22-23.10.2004 za účasti představitelů krajů z České republiky, Slovenska a Německa, pořádaném RHK POOHŘÍ, kde bude kromě jiných témat představena Destinační společnost Sokolovsko,o.p.s v bloku wellness - lázeňský cestovní ruch a turistika, golfová hřiště, hoteliérství, turistické svazy a podniky cestovního ruchu.
 • Vstup do "Asociace turistických regionů - ATUR " na základě zájmu představenstva předmětného sdružení.
 • Rozšíření působnosti destinačního mangementu Sokolovska na celou oblast 10 "Západočeský lázeňský trojúhelník" případně oficiální turistický region Západočeské lázně pod již nově založenou o.p.s.
Jednání s náměstkem hejtmana Karlovarského kraje ing.Behenským dne 10.09.2004 o podpoře vzniku regionální společnosti destinačního managementu a vstupu Karlovarského kraje do destinační společnosti. Tato aktivita byla přivítána a připraveny kroky k realizaci tohoto záměru s předpokládaným termínem listopad 2004.
Zveřejněna byla již celá řada článku v regionálním i celostátním tisku a prezentace byla vydána na několika přednáškových CD. To jen dokumentuje rychlý vzestup významu této společnosti v rámci regionálního cestovního ruchu i v rámci celé České republiky.

RNDr. Miroslav V i d l á k
ředitel DS

Sokolov, dne 7.10.2004

Zveřejněno 07.10.2004 v 09:24 hodin
Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
Vyhledávání
  Vyhledávací centrum
Rejstřík oblasti
Databanka akcí
 
Regiony a oblasti ČR
  Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
Pohádkové regiony
 
ZPRÁVY A AKTUALITY
  Tiskové zprávy
 
Služby pro turisty
  Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
Bankovní služby
Turistický produkt
 
Kalendář akcí oblasti
  Akce pro děti
Kino, divadlo, výstavy
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář kongresů, konferencí
Kalendář veletrhů a výstav
 
Folklor a tradice
  Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
 
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
  Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
 
Regionální rozvoj
  Regiony a sdružení
Investiční příležitosti
Průmyslové zóny
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba