KRKONOŠE SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO STŘEDNÍ MORAVA JIŽNÍ MORAVA VYSOČINA VÝCHODNÍ ČECHY ČESKÝ RÁJ ČESKÝ SEVER SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ PLZEŇSKO ŠUMAVA JIŽNÍ ČECHY PRAHA OKOLÍ PRAHY PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
ZÁPADOČESKÝ LÁZEŇSKÝ TROJÚHELNÍK
  Dopravní přístupnost
Informační centra
Města a obce
Osobnosti a rodáci
Destinační management
 
Příroda a její ochrana
  CHKO SLAVKOVSKÝ LES
NP České Švícarsko
Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
 
Kultura, zábava, sport
  Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Katalog KUDY Z NUDY
Aktivní dovolená
 
Památky a zajímavosti
  Památkové rezervace
Památkové zóny
Hrady a zámky
Památky a architektura
Církevní památky
 
Turistika a volný čas
  Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
 
Lázeňství
  Lázeňská zařízení
Lázeňské domy a sanatoria
Lázeňská procedura
Přírodní léčivé zdroje
 
Kongresová turistika
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
 
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Další stravování
Gastronomické speciality
 
Království perníku

Destinační společnost Sokolovsko, o.p.s. [ Agentura rozvoje cestovního ruchu ]

DESTINAČNÍ SPOLEČNOST SOKOLOVSKO, o.p.s.
SPOLEČNOST PRO INFORMACE A ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU

IČ : 26369168

Vznik obecně prospěšné společnosti

Vznik obecně prospěšné společnosti "Destinační společnost Sokolov" je odezvou na citelnou absenci neziskové organizace, která by koordinovala a iniciovala aktivity přesahující pravomoci jednotlivých subjektů činných v regionálním cestovním ruchu a ochraně přírody regionu Sokolovska v podmínkách stále náročnější a globalizující se konkurence v tomto segmentu národního hospodářství. Aktivita této společnosti navazuje zejména na tzv. " management destinací ", který lze charakterizovat jako vytváření a řízení silných, na trh orientovaných a systémově řízených jednotek - " destinací " .


Poslání OPS

Zřejmě největším deficitem odvětví cestovního ruchu v regionu Sokolovsko pro dosažení jeho trvalého rozvoje a dlouhodobé ekonomické výtěžnosti je plánování a sledování včetně explicitního monitorování cestovního ruchu s následnou optimalizací s cílem dosažení rovnovážné kapacity všech činností s tímto přímo či nepřímo spojených.

Posláním obecně prospěšné společnosti Destinační společnost Sokolovsko je v první řadě zajištění koordinace dlouhodobě udržitelného vyváženého rozvoje segmentu cestovního ruchu širšího regionu Sokolovska a tím zásadně napomáhat zvýšení jeho prodejnosti a pozice jako destinace na cílových trzích. Dále rovněž významná podpora pozitivní prezentace regionu v České republice i zahraničí, vzdělávání, rozvoje pracovních příležitostí, malého a středního podnikání i ochrany životního prostředí v regionu.

Tato činnost navazuje na program rozvoje cestovního ruchu a regionálního rozvoje ze strany České centrály cestovního ruchu, Ministerstva pro místní rozvoj a dalších státních institucí včetně Krajského úřadu Karlovarského kraje až po programy rozvoje jednotlivých měst, obcí a dalších subjektů.


Destinační společnost

Základním úkolem destinační společnosti je pak propojit právně samostatné poskytovatele služeb v cestovním ruchu do uskupení, které může v závislosti na místním kontextu plnit řadu úkolů, od koordinace nabídky až po návštěvnický management.

Právě management destinací má jako jeden ze základních prvků přispět k rozvoji cestovního ruchu a následnému ekonomickému rozvoji všech sdružených jednotek v příslušném území, i když individuální jednotky mohou vůči sobě v rámci regionu zaujímat konkurenční postavení.

Rozhodujícím faktorem ve vývoji destinací je pak požadavek, aby z relativně samostatně existujících míst, podniků a subjektů provozujících infrastrukturu služeb cestovního ruchu vznikla strategicky řiditelná a v rámci mezinárodního trhu konkurenceschopná jednotka s možností dynamického rozvoje.

Základní podmínkou je, aby systémově řízená destinace měla příslušnou organizaci a management (destinační společnost), která je mimo jiných zdrojů zejména v položce stabilizující složky rozpočtu financována klíčovými subjekty cestovního ruchu v regionu. Ostatní prostředky jsou poskytovány na základě projektů a dotací (grantů) na jednotlivé akce strukturálními fondy EU, MMR, ČCCR, Euroregionu Egrensis, Karlovarským krajem a dalšími zdroji. Další finanční prostředky jsou čerpány z běžných rozpočtových zdrojů účastníků na jednotlivé akce a v rámci DS pouze koordinovány ( viz běžné roční plány společností ).

Destinace cestovního ruchu je přirozeným celkem, který má z hlediska podmínek rozvoje cestovního ruchu jedinečné vlastnosti, odlišné od jiných destinací. Pro zahraniční návštěvníky může být destinací celá země nebo některý její region, případně město. Schopnost turistických regionů obstát v rostoucí konkurenci je z velké míry ovlivněna způsobem řízení a organizace cestovního ruchu na jejich území.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Destinační společnost Sokolovsko, o.p.s.
RNDr. Miroslav Vidlák, ředitel
Husovy Sady 2044
356 01 Sokolov
Česko (CZ)
tel: (+420) 352 627 888
(+420) 605 271 939

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Sokolovsko.cz

AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 01.12.2004 v 15:19 hodin
Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
Vyhledávání
  Vyhledávací centrum
Rejstřík oblasti
Databanka akcí
 
Regiony a oblasti ČR
  Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
Pohádkové regiony
 
ZPRÁVY A AKTUALITY
  Tiskové zprávy
 
Služby pro turisty
  Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
Bankovní služby
Turistický produkt
 
Kalendář akcí oblasti
  Akce pro děti
Kino, divadlo, výstavy
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář kongresů, konferencí
Kalendář veletrhů a výstav
 
Folklor a tradice
  Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
 
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
  Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
 
Regionální rozvoj
  Regiony a sdružení
Investiční příležitosti
Průmyslové zóny
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba